Om lid te worden van Recreatiesport Almelo vragen wij u om dit inschrijfformulier in te vullen. Per lidmaatschap mag u deelnemen aan één van activiteiten die Recreatiesport Almelo aanbiedt. U betaalt de contributie die bij de sport of sporten van uw keuze horen. De contributiebedragen per kwartaal voor uw sport kunt u vinden op de bijbehorende sportpagina op deze site. Daar vindt u ook de tijden en het adres van de sportlocatie. Was u nog niet eerder lid, of is het langer dan 2 jaar geleden dat u zich heeft uitgeschreven, dan betaalt U eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. Dit wordt tegelijk met uw eerste contributie afgeschreven.

Recreatiesport Almelo heeft ervoor gekozen om de contributiebetaling per automatische incasso te doen om de kosten voor de administratie zo laag mogelijk te houden. Een andere betalingswijze is niet mogelijk.

Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal en moet vooraf schriftelijk gebeuren. Dat kan per e-mail – of per brief aan onze ledenadministratie:

Ledenadministratie Recreatiesport Almelo, Agata Vrieze
Peppellaan 14
7611 BC  Aadorp
leden@recreatiesportalmelo.nl

We wensen U een sportieve en gezellige tijd toe bij Recreatiesport Almelo.

  Sport keuze

  Voor welke sport schijft u zich in?

  Op welk tijdstip?:

  Persoonlijke gegevens

  Geslacht: MANVROUW

  Adresgegevens

  Al lid?

  Reeds lid Recreatiesport Almelo: JANEE

  Zo ja, welke sport?

  Betalingsgegevens

  Incassant: Recreatiesport Almelo, Schierstins 131, 7608 XB, Almelo, Nederland
  Incassant ID: NL 31 ZZZ 4007 5241 0000
  U kunt de incasso herkennen aan de volgende gegevens:
  Contributie Recreatiesport Almelo en uw 4 cijferig lidnummer.

  Social Media

  Ik heb welgeen bezwaar tegen het gebruik van media voor PR doeleinden waarop ik herkenbaar in beeld ben.

  Handtekening deelnemer/ster (klik en sleep met muis)

  Handtekening ouder/voogd (klik en sleep met muis) (alleen voor jeugdleden)

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Recreatiesport Almelo om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Recreatiesport Almelo. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. DEELNEMEN AAN EEN SPORT DOET U VOOR EIGEN RISICO. ZORG VOOR EEN INDIVIDUEEL PASSENDE VERZEKERING TEGEN SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL.

  Recreatiesport Almelo, Schierstins 131, 7608 XB, Almelo, Nederland

  Incassant ID: NL 31 ZZZ 4007 5241 0000