Wilt u uw lidmaatschap opzeggen?

Gebruik de RODE intrekkingskaart die u bij uw machtiging hebt gekregen. Dat is de standaard handelwijze die volgens het Huishoudelijk Reglement gevolgd moet worden. Als u die kaart niet meer hebt en u niet zo gauw een blanco exemplaar kunt bemachtigen kunt u ook het volgende doen:
bezorg een schriftelijk bericht bij de administratie waarin tenminste staat vermeld:
– de naam en adres van het lid en de sport waaraan werd deelgenomen, én
– het bankrekeningnummer waarvoor de machtiging gold,
– zo mogelijk uw email adres

Dat bericht kunt u per e-mail (administratie@recreatiesportalmelo.nl) of per brief (dhr. F. van Baar, De Jachtvalk 71, 7609 JB Almelo) versturen.

In alle gevallen geldt:
Het is úw zorg dat uw bericht tijdig, volledig en juist overkomt!!
– Zorg dat uw bericht minstens een week voor het einde van een kwartaal overkomt.
– Houdt daarbij rekening met vakantieperioden.
– Overtuig u ervan dat uw bericht is overgekomen en vraag om een bevestiging.
– Breng ook de betreffende sportbegeleid(st)er van uw bedoelingen op de hoogte.
– Als bevestiging uitblijft, informeer dan even telefonisch 06 232 99 412

Op ConsuWijzer.nl kom je de volgende pagina tegen: www.consuwijzer.nl/thema/abonnement-contract-opzeggen-en-stilzwijgende-verlenging

Recreatiesport Almelo is een vereniging. Leden hebben geen abonnement maar betalen lidmaatschap, statutair bij Recreatiesport Almelo een jaarlidmaatschap, dat om praktische redenen per kwartaal wordt geïnd.

Om misverstanden te voorkomen is het goed genoemde informatie te lezen als u tussentijds wilt opzeggen. Vooral de derde alinea is dan van belang.

Lid worden is fijn, maar afscheid nemen moet ook prettig geregeld kunnen worden. Daar kunt u zelf alles aan doen.

Alvast bedankt voor de moeite.