Ik ben Hester van den Blink en ik ben de vertrouwenscontactpersoon voor Recreatiesport Almelo. Wat houdt dat precies in? Ik ben het aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
Onder ongewenst gedrag verstaan we pesten, doping-gebruik, mishandeling en bedreiging. Eigenlijk alles wat jij als ongewenst ervaart.

Als je vragen hebt of je wilt ergens over praten, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.
We bespreken samen je vraag of melding en wat de beste aanpak is. Ook kan ik je verwijzen naar een andere persoon of hulpverlener.
Het kan zijn dat het in bepaalde situaties belangrijk is om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat:
a. jij daar toestemming voor hebt gegeven
b. jij daarvan op de hoogte bent.
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon óf er meldingen zijn geweest en van welke aard deze meldingen waren. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.
Je kunt me bereiken op: hestervandenblink@recreatiesportalmelo.nl
Mail je naam en telefoonnummer en ik neem binnen 24 uur contact met je op.